Pressebilete – Kjersti Wiik
Her kan ein lasta ned høgoppløyselege bilete til bruk i media eller annonsesamanheng. Bileta kan berre brukast etter avtale med Kjersti Wiik. Dersom du ynskjer tilgang til å bruka bileta så send ein e-post til post@kjerstiwiik.no eller ta kontakt på telefon 56 35 23 07. Uregistrert bruk er forbode ved norsk lov og vil bli påtalt.
Bileta er i RGB format. For å lasta ned ein høgoppløyseleg versjon, høgreklikk på biletet på denne sida og vel ”lagre mål som…”.
   
 
 
Biografi
Tenester/
Programtilbod
Soloplater
Lydklipp
Omtale
Pressebilete
 
Kjersti Wiik - Litlevika 42 - 5914 Isdalstø - Tlf: 56 35 23 07 - Mobil: 926 63 920 - post@kjerstiwiik.no