Skulekonsertar
Skulekonsertar som "Fløytelokk og Sullekopp" saman med Laila Kolve, samt "Mitt skattkammer" som er eit barneprogram som er heilt nytt av i haust (2009). Begge programma byggjer på lokal og nasjonal barnesongtradisjon. Blir formidla gjennom drama, song, fløyte- og gitarspel, rim og regler. Passar for born i alderen 4-10 år.

Biografi
Tenester/
Programtilbod
Soloplater
Lydklipp
Omtale
Pressebilete
 
Kjersti Wiik - Litlevika 42 - 5914 Isdalstø - Tlf: 56 35 23 07 - Mobil: 926 63 920 - post@kjerstiwiik.no